اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
علی

مشایخ


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
1395
اگرهمین الان از شما بخواهند که از جای خود بلند شده وچند دقیقه ای درمورد خودتان صحبت کنید چه می کنید؟ آیا به اصطلاح هول می شوید ، دستانتان عرق می کنند و شروع می کنند به لرزیدن ، لب هایتان گفتن جمله تان را جمع و ” اوم ” خشک می شوند و به تته پته می افتید و هیچ چیز یادتان نمی آید و با جور می کنید؟ اگر مدیر یک شرکت یا اداره هستید چقدر درجمع کارمندان خود صحبت می کنید؟ یا برعکس اگرکارمند اداره هستید تا الان چقدر برای همکاران و رییس خود درجلسات صحبت کرده اید به گونه ای که ریس خود را متقاعد کنید که لایق جایگاه بهتری هستید؟ اگر یک دانش آموز یا دانشجو هستید آیا نمی توانید درکلاس سوالتان را بپرسید و از این که چرا بعضی ها اینقدر راحت از استاد یا معلم سوال می پرسند و پیشرفت می کنند ناراحتید؟
ارتباطات، رسانه، هنرمند