اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
مريم

رضايــي


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
1392
این کتاب در چارچوب مجموعه‌ای از کتاب‌هایی هم‌چون رسانه، سلطه، سلطه رسانه؛ جنگ نرم رسانه‌ای؛ تکنولوژی و چالش‌های فرارو؛ معماران امپراتور؛ آمریکا، محور شرارت و استعمار مدرن قرار دارد. نویسندگان این کتاب بر آن هستند نشان دهند چگونه رسانه‌های ارتباط‌جمعی غربی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کوشیده‌اند اسلام را تخریب کنند... و در زمینه مناقشه هسته‌ای با ایران، موافقت مردم آمریکا برای حمله به ایران را دریافت کنند.
ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، روانشناس، روزنامه نگار، سیاسی، فرهنگی