اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
مركز توسعه فنآوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

کتاب ها
1390
منتخبي از آثار نخستين و دومين مسابقه بين المللي كاريكاتور رسانه هاي ديجيتال
ارتباطات، رسانه، روزنامه نگار، فرهنگی، هنرمند