اطلاعات شخص
اطلاعات پایه
سید رضا

صالحی امیری


سوابق تحصیلی


-

-

-

اشتغال و تجربیات

-

مجله ها
1386
مقالات این شماره از پژوهشنامه گروه پژوهش های رسانه ای عبارتند از: مقدمه 2 رسانه‌ها، حقوق بین‌الملل، صلح و امنیت بین‌المللی/ محمد سلطانی‌فر 5 جنگ نرم آمریکا علیه ایران آسیب‌شناسی اقدامات خصمانه غرب علیه ایران در فضای مجازی/ حمید ضیایی‌پرور 31 تغییرات پارادایم سیاست رسانه‌ای: به سوی یک پارادایم سیاسی ارتباطی جدید/ جان ون سیلنبرگ و دنیس مک‌کوئل ـ برگردان زهرا رضایی ـ شهرود امیرانتخابی 69 فرصت‌های دیجیتالی در فضای سایبر و مساله حقوق بشر/ مهدی خلف‌خانی 95 عوامل مؤثر در پیشرفت سواد رسانه‌ای دانشجویان/ سید وحید عقیلی ـ صغری محمدی 129 بررسی میزان استفاده و کاربردهای گوناگون فناوری اطلاعات (اینترنت) در بین جوانان شهر همدان/ اسماعیل کاوسی ـ بهارک جوشن 151 جامعه مدنی فرا ملی و اینترنت در نظام نابسامان سرمایه‌داری جهان/ مرلینا لیم ـ برگردان علی‌رضا رضایی 179 بررسی عوامل مؤثر بر رشد وبلاگ‌نویسی در ایران از دیدگاه متخصصان ارتباطات/ منصوره حاجی‌قربان 195
IT، ارتباطات، رسانه، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی