علی محمد اقتداری
دیدن کتاب ها

سازمان و مدیریت اقتداری

اطلاعات کلی

-
www.parsmodir
-

اطلاعات محتوای

منتخب فصول
خلاصه کتاب
مدیریت
-

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

مدیر