امیر لعلی
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 10

اطلاعات کلی

1389
10
mediamanager.blogfa
امیر لعلی

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
تحلیل ماه :شبکه جنبش های مردمی و ارتباطات اسلامی گفت وگوی ویژه :اختلاف و اشتراک دو طیف شورای شهر گفت وگو:یونسكو اتاق فكرجهانی محسوب می شود مديريت ارتباطات سیاسی :کافه نشینی سیاسی مدیریت ارتباطات اقتصادی :بازی با کارتهای اقتصادی در روابط بین الملل روابط عمومی :روابط عمومی سیاسی

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، سیاسی، اقتصادی