امیر لعلی
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 9

اطلاعات کلی

1389
9
mediamanager.blogfa
امیر لعلی

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
تحلیل ماه :ویکی لیکس؛ ضد جریان دیپلماسی سیاه گفت وگوی ویژه :رسانه ملی برنده انتخابات بود گفت وگو :گفت وگو با رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی موسیقی : موسیقی به مثابه رسانه تبلیغات : سوپر استارها در تبلیغات تجاری هنرهای تجسمی : گرافیک و نقاشی انقلاب

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، هنرمند