امیر لعلی
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 8

اطلاعات کلی

1389
8
mediamanager.blogfa
امیر لعلی

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
گفت وگوی ویژه :تا سلام و علیک رسمی با آمریکا فاصله زیادی داریم گفت وگو :می خواهم انحصار تبادل اطلاعات در حوزه ارتباطات و رسانه را بشکنم رسانه :گفت وگوهای شیشه ای مديريت ارتباطات اقتصادی :دو خط متنافر ارتباطات تصویری :باور مذهبی در تصویر کتاب :نگارش در روابط عمومی

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، اقتصادی