امیر لعلی
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 7

اطلاعات کلی

1389
7
mediamanager.blogfa
امیر لعلی

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
گفت وگو :سفر بدون اشتباه مديريت ارتباطات سياسي :وصیت نامه های سیاسی مردان سیاست گفت وگو :با خواسته های امام فاصله زیادی داریم مديريت ارتباطات فرهنگي :تئاتر، رسانه ماندگار روابط عمومی :"امور بین الملل "عنوانی که روابط عموم یها یدک می کشند فلسفه : فلسفه اینترنت

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، سیاسی، هنرمند