امیر لعلی
دیدن کتاب ها

مدیریت ارتباطات 5

اطلاعات کلی

1389
5
mediamanager.blogfa
امیر لعلی

اطلاعات محتوای

ماهنامه تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی
مدیرت ارتباطات:«گوته » در بوته آزمایش گفت و گو:امنیتی کردن همه چیز، اتفاقاً حرکتی غیرامنیتی است مديريت ارتباطات سياسي:طنز و لطيفه سياسي مديريت ارتباطات فرهنگي:تهاجم بازيها فلسفه:فلسفه راديو کتاب:نگارش در روابط عمومي

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، مدیر، جامعه شناس، سیاسی، فرهنگی، هنرمند