علی اکبر فرهنگی
دیدن کتاب ها
داتیس خواجه ئیان
دیدن کتاب ها

مدیریت رسانه، رویکرد مدیریت زنجیره ارزش

اطلاعات کلی

1394
datiki
-

اطلاعات محتوای

تگ های موضوعی

IT، ارتباطات، رسانه، مدیر، اقتصادی، فرهنگی، کار آفرین، هنرمند