مريم رضايــي
دیدن کتاب ها
فريده پيشوايــي
دیدن کتاب ها

قاب جادو آسیب های اینترنت و تلویزیون در غرب

اطلاعات کلی

1392
ketabesabz
-

اطلاعات محتوای

فایل کامل کتاب
قاب جادو در مجموعه‌ی غرب از رؤیا تا واقعیت بر آن است با استناد به منابع غربی و بهره‌گیری از قلم و بیان اندیشمندان غربی، روی دیگر سکه فرهنگ و تمدن غرب را واکاوی کند. قاب جادو گزیده و چکیده‌ای از مقاله‌های ترجمه شده در نشریه سیاحت غرب وابسته به مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما است.
این کتاب در چارچوب مجموعه‌ای از کتاب‌هایی هم‌چون رسانه، سلطه، سلطه رسانه؛ جنگ نرم رسانه‌ای؛ تکنولوژی و چالش‌های فرارو؛ معماران امپراتور؛ آمریکا، محور شرارت و استعمار مدرن قرار دارد. نویسندگان این کتاب بر آن هستند نشان دهند چگونه رسانه‌های ارتباط‌جمعی غربی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کوشیده‌اند اسلام را تخریب کنند... و در زمینه مناقشه هسته‌ای با ایران، موافقت مردم آمریکا برای حمله به ایران را دریافت کنند.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، جامعه شناس، روانشناس، روزنامه نگار، سیاسی، فرهنگی