چگونه سالمتی خود را در محیط رسانه های دیجیتال حفظ کنیم

اطلاعات کلی

اطلاعات محتوای

فایل کامل کتاب
دستورالعملی برای کودکان مركز توسعه فنآوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
منتخبي از آثار نخستين و دومين مسابقه بين المللي كاريكاتور رسانه هاي ديجيتال

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه، روزنامه نگار، فرهنگی، هنرمند