تیون ای ون دایک
گیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بمورگانگیبسون بوریا، گارت مورگانگیبسون بوریا
دیدن کتاب ها
شعبانعلی بهرام پور
دیدن کتاب ها
علیرضا خرمایی
دیدن کتاب ها

مطالعاتی در تحلیل گفتمان

اطلاعات کلی

1382
www.rasaneh
پیروز ایزدی

اطلاعات محتوای

چکیده و مقدمه
از دستور متن تا گفتمان سازی انتقادی
در این مجموعه ده مقاله از 'تئون ای ون دایک', استاد مطالعات گفتمان در دانشگاه آمستردام گرد آمده است. 'این کتاب دارای سه بخش است که بخش اول آن به بحث‌های نظری گفتمان, یعنی زبان, ایدئولوژی و قدرت, بخش دوم به تحلیل متن در تحقیقات اجتماعی و بخش سوم به توصیف, تفسیر و تبیین در تحلیل گفتمان می‌پردازد....'. عناوین مقالات عبارت‌اند از: 'مطالعه گفتمان', 'گفتمان به مثابه تعامل اجتماعی', 'از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی', 'اصول گفتمان کاوی انتقادی', 'رویداد به مثابه واحد گفتمان کاوی', 'شناخت اجتماعی و گفتمان', 'مطالعه بینا رشته‌ای اخبار به منزله گفتمان', 'گفتمان, قدرت و دسترسی', 'قصه‌ها و نژادپرستی' و 'تحلیل گفتمان به مثابه تحلیل ایدئولوژی'.

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

ارتباطات