خبرنگار فارس
دیدن کتاب ها

دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی

اطلاعات کلی

خبرگزاری فارس
1395
۱۳۹۵۱۱۱۲۰۰۰۴۲۴
www.farsnews
خبرنگار فارس
-

اطلاعات محتوای

دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی در دانشگاه آزاد واحد تهران شرق برگزار می‌شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد تهران شرق با تأکید بر لزوم آموزش‌های شهروندی در عصر حاضر به برگزاری دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی در این واحد آموزشی اشاره کرد.

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه