خبرنگار فارس
دیدن کتاب ها

دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای در دانشکده رسانه فارس

اطلاعات کلی

خبرگزاری فارس
95
۱۳۹۵۱۱۱۳۰۰۱۵۹۰
www.farsnews
خبرنگار فارس
-

اطلاعات محتوای

دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای در دانشکده رسانه فارس برگزار می‌شود. اولین دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای دانشکده رسانه فارس با همکاری سپاه حضرت محمد(ص) و بسیج رسانه برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، اولین دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای همزمان با دهه فجر و به در خواست سپاه حضرت محمد(ص) و سازمان بسیج رسانه در 2 بخش مقدماتی و تکمیلی از سوی معاونت آموزش دانشکده رسانه خبرگزاری فارس برنامه ریزی واجرا می شود.

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

ارتباطات، رسانه