خبرنگار فارس
دیدن کتاب ها

رادیو تصویری فضایی میان رادیو و تلویزیون/ فناوری که به زودی سراسری می‌شود

اطلاعات کلی

خبرگزاری فارس
1395
۱۳۹۵۱۰۱۳۰۰۱۲۳۸
www.farsnews
خبرنگار فارس
-

اطلاعات محتوای

رادیو تصویری فضایی میان رادیو و تلویزیون/ فناوری که به زودی سراسری می‌شود. مدیر روابط عمومی معاونت امور استان های رسانه ملی گفت: برخی شبکه‌های رادیویی در استان‌ها تصویری شده‌اند و بعضی هم فعالیت خود را به صورت آزمایشی شروع کرده‌اند و به این ترتیب به زودی همه هموطنان می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
مدیر روابط عمومی معاونت امور استان های رسانه ملی گفت: برخی شبکه‌های رادیویی در استان‌ها تصویری شده‌اند و بعضی هم فعالیت خود را به صورت آزمایشی شروع کرده‌اند و به این ترتیب به زودی همه هموطنان می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

کلمات کلیدی

تگ های موضوعی

IT، نرم افزار، ارتباطات، رسانه